Drukarnia Delta => kolorowe etykiety dla producentów, etykiety samoprzylepne, etykiety okolicznościowe, etykiety na chleb, naklejki, druk etykiet, projekty gratis. Swinoujscie
etykiety, etykiety samoprzylepne, naklejki, kody kreskowe
etykiety FORMULARZ ETYKIETA OKOLICZNOŚCIOWA PAMIĘTAJ KOD KRESKOWY FAQ CENNIK KONTAKT

POTRZEBNY KOD KRESKOWY ?

 

Poniżej znajdziecie Państwo potrzebne informacje, jak uzyskać kod kreskowy. Zawsze służymy pomocą w razie niejasności.

Po co piekarni kod kreskowy?
Piekarni? - na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie niepotrzebny. Potrzebują go handlowcy i to oni "zmuszają" piekarnie do uzyskania kodów na swoje produkty. Naturalnie, takie spojrzenie jest jednostronne i krzywdzące. Handlowcy przy pomocy kodów kreskowych automatyzują identyfikowanie towarów w kasach (zmniejszają koszty i czas obsługi klienta, usprawniają informację o przepływie towarów na trasie: magazyn - klient). A jeżeli tak, to stosując kody kreskowe stajemy się elementem sprawniej zarządzanej całości. Oczywiście, najistotniejszy pozostaje ten fakt, że firmy wymagające od nas stosowania kodów kreskowych, najczęściej zamawiają najwięcej pieczywa.

Co to jest Kod Kreskowy?
Tworzą go równoległe pionowo biegnące ciemne i jasne pola o ściśle określonej szerokości i ściśle określonym wzajemnym do siebie stosunku tych szerokości. Tak zbudowane kody za pomocą specjalnych czytników (np. przy kasie sklepowej) przekształcane są w kody cyfrowe, pozwalające na natychmiastową, bezbłędną identyfikację towaru.

Co oznaczają cyfry kodu?
W przypadku o najczęściej spotykanych kodów 13-cyfrowych (EAN-13):

 


- pierwsze dwie lub trzy cyfry kodu to numer kraju, (dla Polski - 590)
- dalsze 4 lub 7 cyfr - to numer identyfikujący jednostkę gospodarczą - krótko, numer przyznany piekarni (przez kogo? - o tym za chwilę).
- dalszych 2 lub 5 cyfr - numer indywidualny towaru (to piekarnia decyduje, jaki numer z przyznanej jej puli przydzielić np. chlebowi razowemu).
- ostatnia cyfra - cyfra kontrolna, sprawdzająca poprawność odczytu (generowana automatycznie)


Czy dwa różne produkty mogą mieć ten sam kod kreskowy?

Nie. Więcej, ten sam produkt np. chleb żytni występując w dwóch gramaturach 600 g i 1000 g musi mieć dwa oddzielne kody kreskowe dla każdej z gramatur.
 

Pomówmy chwilę o kosztach.
Cena za uczestnictwo w systemie GS1 to dwa składniki "(a+b)":
a. Opłata rejestracyjna (czytaj jednorazowa) uzależniona od puli przyznanych numerów:
 

Pula numerów

Opłata

do 100

  307,50 zł

do 1 000

  615,00 zł

do 10 000

1 230,00 zł

do 100 000

3 690,00 zł

b. Opłata roczna uzależniona i obniżana w zależności daty podpisania umowy, naliczana w zależności od przychodów firmy ze sprzedaży netto w roku ubiegłym według następujących stawek:
 

PRZYCHODY
ze sprzedaży
ogółem netto

MIESIĄC PRZYSTĄPIENIA DO SYSTEMU GS1

grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

do 2 mln zł

   123,00 zł

92,25 zł 61,50 zł 30,75 zł

od 2 mln do 5 mln zł

   246,00 zł

184,50 zł 123,00 zł 61,50 zł

od 5 mln do 10 mln zł

   615,00 zł

461,25 zł 307,50 zł 153,75 zł

od 10 mln do 20 mln zł

1 230,00 zł

922,50 zł 615,00 zł 307,50 zł

od 20 mln do 50 mln zł

2 214,00

1 660,50 zł 1 107,00 zł 553,50 zł

od 50 mln do 100 mln zł

3 198,00 zł

2 398,50 zł 1 599,00 zł 799,50 zł

od 100 mln do 500 mln zł

4 182,00 zł

3 136,50 zł 2 091,00 zł 1 045,50 zł

powyżej 500 mln zł

5 166,00 zł

3 874,50 zł 2 583,00 zł 1 291,50 zł

W zależności od daty wstąpienia do systemu GS1 w drugim lub kolejnym kwartale roku kalendarzowego opłata roczna za pierwszy rok uczestnictwa jest pomniejszana odpowiednio o 25%, 50% i 75%. Uczestnicy, którzy przystępują do systemu GS1 w grudniu, są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo za rok, w którym złożyli wniosek i opłacają od razu pełną opłatę roczną za rok następny.

Reasumując w przypadku piekarni znakującej nie więcej niż 100 asortymentów pieczywa i której przychody ze sprzedaży nie przekroczą 2 mln zł - opłata za pierwszy rok wyniesie:

307,50 + 123,00 = 430,50 zł gdy przystępujemy do systemu np. w styczniu, lutym lub marcu
307,50 + 92,15 = 399,65 zł gdy przystępujemy do systemu np. w kwietniu, maju lub czerwcu
307,50 + 61,50 = 369,00 zł gdy przystępujemy do systemu np. w lipcu sierpniu lub wrześniu
307,50 + 30,75 = 338,25 zł gdy przystępujemy do systemu w pazdzierniku lub listopadzie

Przystępując do systemu w grudniu zapłacimy 430,50 zł mając już opłacony cały następny rok.

W następnych latach będziemy płacić wyłącznie opłatę roczną czyli 123 zł.Opłaty uiszcza się gotówkowo w kasie ILiM lub wpłacając na konto:

Instytut Logistyki i Magazynowania
Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/Poznań
nr 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908
z dopiskiem: rejestracja kodów
 

Co zrobić aby na etykiecie mojego produktu pojawił się kod kreskowy?
A.
Wypełniamy i podpisujemy poniżej udostępniony do pobrania "Wniosek - umowę o nadanie prawa do używania numeru jednostki kodującej w systemie GS1"
 

WNIOSEK

Dokument Worda
w formacie *.doc

72 KB

Dokument Adobe Acrobat
w formacie *.pdf

299 KB

Do wniosku dołączamy:

B. Aktualny (wydany nie wcześniej niż na 2 miesiące przed złożeniem wniosku, wypis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany, stosownie do jego formy prawnej (kserokopia);
C. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (kserokopia);
D. Pisemne upoważnienie do zawarcia umowy - niezbędne w sytuacji, gdy dokumenty są podpisywane przez osobę nieuprawnioną do zawierania umów w imieniu firmy; (w większości przypadków nie dotyczy)
E. Potwierdzenie wpłaty lub przelewu - za opłatę rejestracyjna i roczną

Wszystkie te dokumenty wysyłamy na adres:
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań.

Przypominam opłaty uiszcza się gotówkowo w kasie ILiM lub wpłacając na konto:

Instytut Logistyki i Magazynowania
Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/Poznań
nr 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908
z dopiskiem: rejestracja kodów

UWAGA: Zawarcie umowy następuje na podstawie wyżej wymienionych dokumentów (w przypadku braku któregoś z dokumentów lub niewypełnienia któregoś z punktów formularza, umowa nie może zostać podpisana, a dokumenty nie są odsyłane).

W przypadku braku dokumentów wpłata zostanie zwrócona po 7 dniach od daty wpływu.Po spełnieniu wyżej wymienionych formalności otrzymacie Państwo prawo do używania numeru jednostki kodującej w systemie GS1. Numer ten pozwoli mi i każdej innej drukarni generować kody kreskowe dla Państwa produktów. Te z kolei umieszczę na drukowanych dla Państwa etykietach. Drukowanie kodów kreskowych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami oprócz tych, które poniosą Państwo podczas rejestracji w GS1.

 

formularz | etykieta okolicznościowa | pamietaj | kod kreskowy | faq | cennik | kontakt


wykonanie i pozycjonowanie strony: Arkadiusz Szumski
ostatnia aktualizacja: 11-12-2018, 15:00